Zdravlje & zdravstvene usluge

Zdravstvene ustanove temeljem ugovornih obveza s HZZO-om pružaju usluge domaćim i stranim turistima koji borave na području Istarske županije. U slučaju potrebe za neodložnom medicinskom pomoći, turisti ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao hrvatski osiguranici uz uvjet da imaju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Domaći turisti zdravstvenu zaštitu ostvaruju na temelju važeće iskaznice HZZO-a.

Svim osobama za vrijeme boravka u Hrvatskoj pružit će se hitna zdravstvena zaštita sukladno Međunarodnim konvencijama o socijalnom osiguranju. U tom će smislu turist svoju Europsku karticu ili certifikat dostaviti u HZZO u Puli, Besenghijeva ul. 1, tel. 213 055. Ako turist posjeduje policu osiguranja, u slučaju potrebe mora u roku od 24 h obavijestiti svoju osiguravateljsku kuću koja će podmiriti nastale troškove.

Turisti mogu koristiti i usluge privatnih liječnika i zubara(uz naplatu).  Prema spomenutim uvjetima na području Medulin Riviere zdravstvene usluge možete koristiti u sljedećim ordinacijama:

STOMATOLOŠKA AMBULANTA – Medulin, Centar 214, tel. 577 058, pon. i čet. 14-19 h, ut, sri. i pet. 8-13 h.

ORDINACIJA OPĆE PRAKSE – Medulin, Ribarska bb, dr. Tatjana Dodić, tel. 577 084, radno vrijeme:

pon. 13.30 – 16.30 h, ut.sri.7.30- 13.30 h, čet. 13.30- 19.30 h, pet. 7.30- 10.30 h

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE – Medulin, Centar 262, Alma Radoslav, dr med., tel. 577 257, radno vrijeme: pon. i sri. 13- 19.30 h, ut. čet. 7- 13.30 h, pet. parni datumi 13-19.30 h, neparni datumi 7 – 13.30 h, e-mail: ordinacija.med@gmail.com

ORDINACIJA OPĆE PRAKSE – Banjole, Dr. Tatjana Dodić, Čimulje bb, radno vrijeme: pon. 17.30 – 19.30 h, pet. 11.30 – 13.30 h

Ostale specijalističke ordinacije na Medulin Rivieri, gdje se mogu koristiti liječničke usluge uz plaćanje pune cijene:

STOMATOLOŠKA AMBULANTA Dr. stom. Saša Šebelić – Fucane 76, Medulin, tel. 576 168

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Dr.  stom. Tomica Marković – Pješčana uvala, II ogranak 34, tel. 397 224

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE  Dr. stom.  Afrim Fetai – Medulin, Ribarska 14, tel. 649 749, 091 222 32 68, dr.afrim@yahoo.com

LJEKARNA MEDULIN – Centar 214 a, tel. 576 472

LJEKARNA KAŠTEL FARM MEDULIN – Osipovica 1 E, tel. 894 52 93, kastelfarm.medulin@yahoo.com

PRIMAPHARME – Kamik 24, Banjole, tel./fax 573 283, radno vrijeme od 7-20 h, subota 7.30-15 h

UVIJEK DEŽURNA JE LJEKARNA CENTAR U PULI – Giardini 14, tel. 222 544, 222 551

HITNA POMOĆ  nalazi se na adresi Zagrebačka 30, Pula, tel. 194

Na samo desetak kilometara od Medulina nalazi se suvremeno opremljena OPĆA BOLNICA PULA, Objedinjeni hitni bolnički prijem za sve one koji su upućeni u bolnicu na adresi je Zagrebačka 30. U bolnici se zbrinjavaju pacijenti iz djelatnosti interne medicine, kirurgije, neurologije, laboratorija, radiološke dijagnostike i transfuzijske medicine, te infektologije, psihijatrije, oftalmologije, otorinolaringologije, pedijatrije i ginekologije. Više informacija o najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Istri koja zapošljava više od tisuću djelatnika na  www.obpula.hr. Centrala Opće bolnice Pula – 376 -000

OXY POLIKLINIKA ZA BAROMEDICINU na adresi je Kochova 1 a, njihov je telefon 385 (0)52 215 663, a email: poliklinika@oxy.hr

Privatna je to specijalizirana zdravstvena ustanova koja djeluje u području hiperbarične medicine. Svi ronioci jako dobro znaju koliko je pravodobna intervencija važna pojavi li se problem kod ronjenja.