Wi fi točke

Na Medulin Rivieri na nekoliko je lokacija moguće besplatno se spojiti na WiFi mrežu W-Fi4EU. Bežične pristupne točke u Medulinu su na rivi i na placi, u Premanturi kod zgrade Javne ustanove Kamenjak, u Portiću u Banjolama, kod igrališta u Pješčanoj Uvali, kod igrališta u Vinkuranu te kod bunara u Pomeru. 

Besplatni pristup WiFi mrežama moguć je i u većini smještajnih objekata, kao i u cijelom nizu restorana i drugih turističkih objekata, valja samo zamoliti domaćine da vam daju pristupne lozinke.

INTERNET POINT  nalazi se u Turističkoj zajednici općine Medulin na adresi Brajdine 41, tel. 577 145, info@tzom.hr .